Hard werken aan verbetering

Natuurlijk vormt het raadswerk de basis voor onze aanpak: zorgen voor goede besluitvoriming in de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente.
 
Maar Progressief Akkoord Leudal is ook een actieve, betrokken partij in de dorpen. Wij proberen bij te houden wat er speelt in de dorpen en zijn nauw betrokken bij burgerinitiatieven. Het gaat dan bijvoorbeeld over de scholenfusie in Neeritter, Ittervoort en Hunsel, maar ook de mogelijkheid om de oude, verwaarloosde school van Nunhem om te zetten naar een woningbouwlocatie. In Grathem zou NIET gebouwd moeten worden op cultuurhistorische gronden, maar op de voetbalvelden. Wij steunen daarom de stichting 'Trots op Grathem'. En zo zijn er legio voorbeelden: de ondersteuning van het Samen Zorgen Huis in Baexem, waar onze voormalige voorzitter Monique Hageman actief meewerkt, maar ook LIVAR-boerderijen, waar buurtgroepen zich tegen verzetten, en onze steun krijgen (zie foto: aanbieding convenant 'minder stank').
 
Omdat milieu, klimaat en natuur speerpunten zijn van PAL hebben wij een op 7 februari jl. een  speciale bijeenkomst gehouden over de vraag 'wat kan IK doen aan de achteruitgang van natuur, klimaat en milieu? ' Deze avond leverde mooie initiatieven op als: Windenergie door Leudal Energie (De Kookepan) en duurzame landbouw dichtbij huis: 'De Herenboeren'. Maar de belangrijkste oproep was: HOE kunnen we van het aardgas af!
 
 Wie is wie

De partij groeit, steeds worden nieuwe mensen gepresenteerd.

Programma

Iedereen kan mee doen, een gezond en schoon milieu, een fijn klimaat

Actueel

De partij is opgericht per 1 november 2017. Met leden van Progressief Leudal, Grioen Links ťn de PvdA

Doe mee

De partij staat open voor linkse en progressieve mensen, die denken aan de medemens.

Moties

Wij zijn een actieve partij, die zelf met ideŽen in de raad komt: moties, amendementen en raadsinitiatieven.

© Copyright Progressief Akkoord Leudal | Developed by CRE8media | Powered by Sofco software