• Kies voor lijst 6

    Progressief Akkoord Leudal blijft in beweging

hulp moet vrijwillig als het kan, maar professioneel als het moet!

PAL vindt de zorg van groot belang

December wordt weer een belangrijke maand in de raad als het over jeugdzorg, armoedebeleid en WMO gaat. Progressief Leudal vindt dat de zakelijke en kille aanpak, die 'zelfredzaamheid' wordt genoemd, niet de oplossing is: veel mensen hebben ondersteuning nodig, van mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook van de professionele ondersteuning. De gemeente zorgt bij deze mensen NIET voor een kerststemming.
 
Dat Progressief Akkoord Leudal het bij het rechte eind heeft, bleek op 12 december, toen het Cultureel Planbureau bekend maakte dat 'een groep van 700.000 Nederlanders in precaire omstandigheden leeft' , waarvoor geldt dat het 'geen mensen zijn die niet willen,' maar 'mensen die het niet kunnen'. Voor deze mensen wil Progressief Akkoord pleiten om structureel te zorgen voor ondersteuning: Financieel via een basisinkomen en op andere wijzen. Want als zelfredzaamheid niet kan, moet de gemeente de medemens toch helpen!
 
Op 19 december werd de myhte van de participatiesamenleving doorgeprikt. Toen bleek dat steeds minder mensen aangaven dat 'medemensen moeten worden geholpen door familie, vrienden en buren'. Eerder vond 41% dat, nu nog maar 23%. Naast de inwoners zien ook de professioneel zorgverleners de nadelen van de verplichte mantelzorg door de omgeving. 'Die zelfredzaamheid lukt vaak niet omdat de mensen kwetsbaar zijn en een klein netwerk hebben.' Ook voor deze groep wil Progressief Akkoord hulp bieden, meer dan in het verleden.

Geschreven door: Joost van der Stappen
19 december 2017Wie is wie

De partij groeit, steeds worden nieuwe mensen gepresenteerd.

Programma

Iedereen kan mee doen, een gezond en schoon milieu, een fijn klimaat

Actueel

De partij is opgericht per 1 november 2017. Met leden van Progressief Leudal, Grioen Links ťn de PvdA

Doe mee

De partij staat open voor linkse en progressieve mensen, die denken aan de medemens.

Moties

Wij zijn een actieve partij, die zelf met ideŽen in de raad komt: moties, amendementen en raadsinitiatieven.

© Copyright Progressief Akkoord Leudal | Developed by CRE8media | Powered by Sofco software